Hox.fi-palvelun rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. rekisterinpitäjä

C&C Wind Oy, 2043360-4

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Teemu Pohjalainen
teemu.pohjalainen@hox.fi

3. Rekisterin nimi

Hox.fi-tietokanta

4. henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennetaan Hox.fi-palvelun asiakkaiden tiedot sekä palveluun tallennettujen lomakkeiden vastaukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Palveluun lähetetyistä lomakkeista tallennettavat tiedot
Rekisteröidyiltä käyttäjiltä tallennettavat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä ovat Hox.fi-palveluun syötetyt tiedot sekä käyttäjien vastaukset palautelomakkeisiin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Palautelomakkeiden vastauksiin on pääsy lomakkeen luoneilla yrityksillä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sijaitsee ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelimella, jonne pääsee vain Hox.fi-palvelun ylläpito. Palvelin ja rekisteri ovat salasanasuojattuja. Hox.fi-palvelun asiakkaat näkevät omien palautelomakkeidensa osallistujien tiedot.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja käyttäjärekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse.